Szanowni Państwo,

ponieważ zbliża się termin obowiązkowego podpisywania dokumentów przekazywanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przygotowaliśmy dla Państwa krótką informację na ten temat wraz z procedurą pozyskania owego certyfikatu.

Obowiązek taki nakłada na Państwa ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów świadczących zadania publiczne. Począwszy od dnia 21 lipca 2008 roku płatnicy składek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zobowiązani będą przekazywać do urzędu dokumenty sygnowane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikatora certyfikatu.

Firma System Data Sp. z o.o. jest autoryzowanym partnerem prowadzącym Punkt Potwierdzania Tożsamości firmy Unizeto Technologies S.A., świadczącej kwalifikowane i niekwalifikowane usługi certyfikacyjne zgodnie z ustawą z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (Dz.U.Nr 103, poz. 1450 z późn. zm).

Co to jest certyfikat kwalifikowany?
Certyfikat kwalifikowany umożliwia składanie bezpiecznego podpisu elektronicznego i jest elektronicznym dowodem tożsamości osoby, która nim się posługuje.

Certyfikat kwalifikowany wystawia podmiot wpisany do tzw. rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne. Rejestr prowadzi minister właściwy do spraw podpisu elektronicznego (Minister Gospodarki), a z jego upoważnienia Narodowy Bank Polski, w którego strukturach znajduje się Narodowe Centrum Certyfikacji - www.nccert.pl. Certyfikat ten jest elektronicznym znakiem rozpoznawczym, wiarygodnie potwierdza naszą tożsamość w sieci.