System Data oferuje swoim Klientom szeroką gamę produktów:
- serwery,
- urządzenia sieciowe,
- pamięci masowe,
- oprogramowanie,
- zasilacze awaryjne,
- urządzenia fiskalne,
- zestawy do podpisu elektronicznego.


Oferujemy naszym Klientom również następujące usługi:
 

SERWISOWE:
Naprawy sprzętu informatycznego:
-naprawy w naszym centrum serwisowym
Konfiguracja urządzeń komputerowych:
-instalacja i konfiguracja systemów operacyjnych
-instalacja sterowników i oprogramowania

Obsługa serwisowa urządzeń fiskalnych.
 

INSTALACYJNE:
Projektowanie i instalacja środowisk sieciowych:
-projektowanie i wdrożenie rozwiązań teleinformatycznych,
-modernizacja rozwiązań już istniejących w firmie,
-sieci szkieletowe,
-sieci przewodowe i bezprzewodowe.
Wdrażanie systemów serwerowych:
-instalacja systemów,
-instalacja specjalistycznego oprogramowania,
-dostosowywanie konfiguracji sprzętu,
-migracja systemu na nową platformę.
Montaż i uruchomienie sprzętu sieciowego:
-konfiguracja protokołów routingu i przełączania,
-konfiguracja  Access Control List (ACL),
-konfiguracja usług sieciowych.
 

KONSULTACYJNE:
Konsultacje w zakresie środowisk sieciowych i serwerowych:
-opracowanie potrzeb,
-analiza potencjalnych problemów,
-rekomendacje najefektywniejszego rozwiązania.

Profesjonalny dobór sprzętu komputerowego.
Profesjonalny dobór sprzętu fiskalnego.

SZKOLENIOWE:
Pełen zakres szkoleń w obsłudze urządzeń fiskalnych.
Szkolenie z obsługi podpisu elektronicznego.